Άλλαξε σήμερα τα δεδομένα

 
Με ότι κάνουμε πιστεύουμε ότι ανατρέπουμε τα δεδομένα ,
Πιστεύουμε στον διαφορετικό τρόπο σκέψης ,
Πιστεύουμε στον εκδημοκρατισμό του REAL ESTATE στον Ελλαδικό χώρο .

Ο τρόπος με τον οποίο ανατρέπουμε τα δεδομένα , είναι δημιουργώντας μια επαναστατική πλατφόρμα, όπου ο καθένας θα μπορεί να επενδύσει σε ακίνητα της αρεσκείας του με μόλις 500€.

3 Ισχυροί Εξωτερικοί Συνεργάτες
3k+Ακίνητα προς επένδυση
8%+ Ετήσια απόδοση
500€Αρχικό ποσό επένδυσης

Η REALIS φέρνει την επανάσταση στις επενδύσεις του ελληνικού χώρου .

Η ΠΡΩΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η REALIS καινοτομεί προσφέροντας μια πλατφόρμα η οποία δημοκρατικοποιεί τον χώρο του Real Estate. Κορυφαία και κεντρικότερη όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας είναι η δυνατότητα αγοράς και μεταπώλησης μεριδίων επί ακινήτων υπό τη μορφή επενδυτικού προϊόντος.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αποτελεί μία από τις ασφαλέστερες μορφές επένδυσης καθώς η αξία των ακινήτων είναι απτή, μετρήσιμη κι αξιοποιήσιμη.

ΠΡΟΣΙΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Το “estating“, ανήκοντας στον κλάδο των fintech εταιριών είναι προσβάσιμο στον καθένα και ανάλογα με το διαθέσιμο επενδυτικό του κεφάλαιο καθώς επενδυτής νοείται κάθε χρήστης με κεφάλαιο 500€.

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Οι επενδυτές  εκφεύγοντας  από τις παραδοσιακές μορφές επένδυσης σε ακίνητα , οι οποίες είναι χρονοβόρες και πολυδάπανες, έχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου ακινήτων κατανέμοντας τους κινδύνους της αγοράς. Εντός της πλατφόρμας η μεταβίβαση ακινήτων περατώνεται χωρίς φυσική παρουσία  ενώ ταυτόχρονα οι επενδυτές δύνανται  να δουν το  ακίνητο στην οθόνη τους.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Τη διαχείρηση των ακινήτων αναλαμβάνει η εταιρεία μας, μέλημα της οποίας είναι η αξιοποίηση και κερδοφορία των ακινήτων για λογαριασμό των μεριδιούχων. Συνεπώς δημιουργείται παθητικό εισόδημα μέσα από την αξιοποίηση χρηματικών πόρων την στιγμή που ο πληθωρισμός αυξάνεται και τα επιτόκια τείνουν να αρνητικοποιηθούν.

ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΣΗΣΗ

Οι αγοραστές δύνανται να πωλούν τα ποσοστά τους ελεύθερα και το κεφάλαιό τους είναι άμεσα ρευστοποιήσιμο εφόσον βρεθεί ενδιαφερόμενος αγοραστής μέσω της πλατφόρμας.

ΠΡΟΣΩΠΟΠΙΗΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Το τρίπτυχο: ασφάλεια, ταχύτητα, αμεσότητα έρχεται να συμπληρώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας, η οποία βρίσκεται δίπλα στον κάθε επενδυτή με προσιτές λύσεις και επιλογές με κύριο μέλημα την εκπλήρωση του επιχειρηματικού του πλάνου.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της, η Realis ήρθε σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς χάραξης στρατηγικης.

Περισσότερα
image
image
image

Η στελέχωση της εταιρείας

team-member

Κυριάκος
Ιωαννίδης

FOUNDER / CEO

team-member

Ανδρέας
Ιωαννίδης

FOUNDER / COO

team-member

Σπυρίδων Μωραΐτης Κορωνάκης

FOUNDER / CFO

team-member

Αναστάσιος Αίας Οικονομίδης

FOUNDER / CSO

team-member

Περικλής
Γεώργιος

FOUNDER / CTO

Μια παραμυθένια Ιστορία . . .

Τον Νοεμβριο του 2021 και ενώ η Ελλάδα βρισκόταν αντιμέτωπη με την μάστιγα του Covid19 , 5 νέοι προερχόμενοι από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους μοιραστήκαν ένα όραμα.

¨Ενα όραμα που θα επέτρεπε στον καθένα όχι μόνο να εξασφαλίσει τις αποταμιεύσεις του , αλλά και να τις αυξήσει ,με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια δίχως κόπο και κούραση.

¨Ενα χρόνο μετά , έπειτα από σκληρή εργασία και αρκετές επαφές με στρατηγικούς εταίρους ,το όραμα αυτό παίρνει σάρκα και οστά και ετοιμάζεται να ανατρέψει τα δεδομένα μια για πάντα….